• Hà Nội sẽ chi 1.800 tỉ đồng khôi phục lại cung điện Kính Thiên

  Hà Nội sẽ chi 1.800 tỉ đồng khôi phục lại cung điện Kính Thiên
  Hà Nội sẽ chi 1.800 tỉ đồng khôi phục lại cung điện Kính Thiên
  Hà Nội sẽ chi 1.800 tỉ đồng khôi phục lại cung điện Kính Thiên
  Hà Nội sẽ chi 1.800 tỉ đồng khôi phục lại cung điện Kính Thiên

  Hà Nội sẽ chi 1.800 tỉ đồng khôi phục lại cung điện Kính Thiên

  Hà Nội lại chịu chi cho du lịch nữa rùi iu quá

  Dự kiến thành phố sẽ chi 798 tỉ đồng thực hiện dự án bảo tồn khu vực khảo cổ học số 18 phố Hoàng Diệu, 136 tỉ đồng thực hiện dự án nhà trưng bày Hoàng cung Thăng Long thuộc Khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội, 1.800 tỉ đồng để phục dựng điện Kính Thiên.

  Theo Người Lao Động

  Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội

  #checkinVietnam #checkinHanoi #Hna