• Tháng 12 lên Mộc Châu ngắm hoa mận nở trắng xoá

  Tháng 12 lên Mộc Châu ngắm hoa mận nở trắng xoá
  Tháng 12 lên Mộc Châu ngắm hoa mận nở trắng xoá
  Tháng 12 lên Mộc Châu ngắm hoa mận nở trắng xoá
  Tháng 12 lên Mộc Châu ngắm hoa mận nở trắng xoá
  Tháng 12 lên Mộc Châu ngắm hoa mận nở trắng xoá
  Tháng 12 lên Mộc Châu ngắm hoa mận nở trắng xoá

  Tháng 12 lên Mộc Châu ngắm hoa mận nở trắng xoá

  Mùa đông đến thật rùi, hoa mận Mộc Châu cũng chuẩn bị nở trắng cành, nhanh tìm người đi Mộc Châu ngắm mận thui

  Ảnh xinh của bạn Hải Dương

  #CheckinVietnam #CheckinMocchau #chin