• Thì ra mùa xuân ở Lô Lô Chải Hà Giang xinh đẹp đến nhường này

  Thì ra mùa xuân ở Lô Lô Chải Hà Giang xinh đẹp đến nhường này
  Thì ra mùa xuân ở Lô Lô Chải Hà Giang xinh đẹp đến nhường này
  Thì ra mùa xuân ở Lô Lô Chải Hà Giang xinh đẹp đến nhường này

  Thì ra mùa xuân ở Lô Lô Chải Hà Giang xinh đẹp đến nhường này
  Thì ra mùa xuân ở Lô Lô Chải Hà Giang xinh đẹp đến nhường này
  Thì ra mùa xuân ở Lô Lô Chải Hà Giang xinh đẹp đến nhường này
  Thì ra mùa xuân ở Lô Lô Chải Hà Giang xinh đẹp đến nhường này
  Thì ra mùa xuân ở Lô Lô Chải Hà Giang xinh đẹp đến nhường này
  Thì ra mùa xuân ở Lô Lô Chải Hà Giang xinh đẹp đến nhường này
  Thì ra mùa xuân ở Lô Lô Chải Hà Giang xinh đẹp đến nhường này
  Thì ra mùa xuân ở Lô Lô Chải Hà Giang xinh đẹp đến nhường này
  Thì ra mùa xuân ở Lô Lô Chải Hà Giang xinh đẹp đến nhường này
  Thì ra mùa xuân ở Lô Lô Chải Hà Giang xinh đẹp đến nhường này
  Thì ra mùa xuân ở Lô Lô Chải Hà Giang xinh đẹp đến nhường này
  Thì ra mùa xuân ở Lô Lô Chải Hà Giang xinh đẹp đến nhường này
  Thì ra mùa xuân ở Lô Lô Chải Hà Giang xinh đẹp đến nhường này
  Thì ra mùa xuân ở Lô Lô Chải Hà Giang xinh đẹp đến nhường này

  Thì ra mùa xuân ở Lô Lô Chải Hà Giang xinh đẹp đến nhường này

  Hoa đào hoa mai nở bung trong sương sớm, nhìn ảnh là thấy yên bình lắm ý

  Ảnh xinh của bạn Nguyễn Thu Hương trong group Check in Vietnam