• Hà Nội của tôi ... đây rồi

  Hà Nội của tôi ... đây rồi
  Hà Nội của tôi ... đây rồi
  Hà Nội của tôi ... đây rồi

  Hà Nội của tôi ... đây rồi
  Hà Nội của tôi ... đây rồi

  Hà Nội của tôi … đây rồi

  30 Tết, Hà Nội 15 độ. Rét rất ngọt không bị buốt như hôm qua. Đường phố hôm nay đã vắng nhiều rồi.

  Chúc anh em về nhà ăn Tết vui vẻ, an toàn nhaaa