• CÂN NẶNG BAO NHIÊU LÀ CHUẨN ĐẸP MẸO ĐÂY

  CÂN NẶNG BAO NHIÊU LÀ CHUẨN ĐẸP MẸO ĐÂY
  CÂN NẶNG BAO NHIÊU LÀ CHUẨN ĐẸP MẸO ĐÂY
  CÂN NẶNG BAO NHIÊU LÀ CHUẨN ĐẸP MẸO ĐÂY
  CÂN NẶNG BAO NHIÊU LÀ CHUẨN ĐẸP MẸO ĐÂY

  CÁC XÁC ĐỊNH CÂN NẶNG TIÊU CHUẨN :

  Bước đầu tiên: tính trọng lượng tiêu chuẩn

  Cân nặng tiêu chuẩn=(chiều cao-100)*0,85

  Ví dụ: chiều cao là 167cm thì

  cân nặng chuẩn=(167-100)×0.85=56.95

  Điều đó có nghĩa là khi cân nặng khoảng 57cân, cả người sẽ trông không quá béo và là 1 cân nặng chuẩn đẹp nhất

  Thử ngay phép tính này và xem thử cân nặng chuẩn của mọi người là bao nhiêu nhé 😍😍😍

  #FashionTips #FashionGuru #NoteBook #BeStylish #ngoclenn #198x #joy