• Đà Lạt nét đẹp bình dị vẫn luôn ẩn nấu, những vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, cái bầu không khí luôn bình yên

  Đà Lạt nét đẹp bình dị vẫn luôn ẩn nấu, những vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, cái bầu không khí luôn bình yên
  Đà Lạt nét đẹp bình dị vẫn luôn ẩn nấu, những vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, cái bầu không khí luôn bình yên
  Đà Lạt nét đẹp bình dị vẫn luôn ẩn nấu, những vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, cái bầu không khí luôn bình yên

  Đà Lạt nét đẹp bình dị vẫn luôn ẩn nấu, những vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, cái bầu không khí luôn bình yên
  Đà Lạt nét đẹp bình dị vẫn luôn ẩn nấu, những vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, cái bầu không khí luôn bình yên
  Đà Lạt nét đẹp bình dị vẫn luôn ẩn nấu, những vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, cái bầu không khí luôn bình yên
  Đà Lạt nét đẹp bình dị vẫn luôn ẩn nấu, những vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, cái bầu không khí luôn bình yên

  Người ta hay nói Đà Lạt dạo này khác xưa nhiều rồi. Đúng rồi, Đà Lạt khác xưa, khác nhiều lắm. Nhiều cái mới, nhiều cái đổi thay. Nhưng dù sao, Đà Lạt vẫn là Đà Lạt, người ta yêu Đà Lạt bởi chính vì vậy, bởi những nét đẹp bình dị vẫn luôn ẩn nấu, những vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, cái bầu không khí luôn bình yên mát mẻ khiến ta cứ nhớ hoài.