• Hà Nội mùa này tui gọi là “mùa yêu”

  Hà Nội mùa này tui gọi là “mùa yêu”
  Hà Nội mùa này tui gọi là “mùa yêu”
  Hà Nội mùa này tui gọi là “mùa yêu”

  Hà Nội mùa này tui gọi là “mùa yêu”
  Hà Nội mùa này tui gọi là “mùa yêu”
  Hà Nội mùa này tui gọi là “mùa yêu”
  Hà Nội mùa này tui gọi là “mùa yêu”
  Hà Nội mùa này tui gọi là “mùa yêu”
  Hà Nội mùa này tui gọi là “mùa yêu”
  Hà Nội mùa này tui gọi là “mùa yêu”
  Hà Nội mùa này tui gọi là “mùa yêu”
  Hà Nội mùa này tui gọi là “mùa yêu”
  Hà Nội mùa này tui gọi là “mùa yêu”
  Hà Nội mùa này tui gọi là “mùa yêu”
  Hà Nội mùa này tui gọi là “mùa yêu”
  Hà Nội mùa này tui gọi là “mùa yêu”
  Hà Nội mùa này tui gọi là “mùa yêu”
  Hà Nội mùa này tui gọi là “mùa yêu”
  Hà Nội mùa này tui gọi là “mùa yêu”
  Hà Nội mùa này tui gọi là “mùa yêu”
  Hà Nội mùa này tui gọi là “mùa yêu”

  Hà Nội mùa này tui gọi là “mùa yêu”

  Yêu vì cảnh vật sao mà “tình” quá, góc nào góc nấy đều thấm đẫm cái nét mơ màng của mùa đông. Ra đường cảm nhận một chút không khí mà lòng cứ vấn vương mãi bởi Hà Nội đẹp, gây thương nhớ cho trái tim kẻ si tình

  Mai cuối tuần rồi, dạo vài vòng phố phường ngắm Hà Nội những ngày cuối năm thật “tình” thui

  Ảnh xinh của bạn Trn V Chung trong group Check in Vietnam

  #CheckinVietnam #Huong