• Cận cảnh hàng bàng lá nhỏ xanh mướt, đẹp ngỡ ngàng nơi đầu ngõ thủ đô.

  Cận cảnh hàng bàng lá nhỏ xanh mướt, đẹp ngỡ ngàng nơi đầu ngõ thủ đô.
  Cận cảnh hàng bàng lá nhỏ xanh mướt, đẹp ngỡ ngàng nơi đầu ngõ thủ đô.
  Cận cảnh hàng bàng lá nhỏ xanh mướt, đẹp ngỡ ngàng nơi đầu ngõ thủ đô.
  Cận cảnh hàng bàng lá nhỏ xanh mướt, đẹp ngỡ ngàng nơi đầu ngõ thủ đô.
  Cận cảnh hàng bàng lá nhỏ xanh mướt, đẹp ngỡ ngàng nơi đầu ngõ thủ đô.
  Cận cảnh hàng bàng lá nhỏ xanh mướt, đẹp ngỡ ngàng nơi đầu ngõ thủ đô.
  Cận cảnh hàng bàng lá nhỏ xanh mướt, đẹp ngỡ ngàng nơi đầu ngõ thủ đô.
  Cận cảnh hàng bàng lá nhỏ xanh mướt, đẹp ngỡ ngàng nơi đầu ngõ thủ đô.
  Cận cảnh hàng bàng lá nhỏ xanh mướt, đẹp ngỡ ngàng nơi đầu ngõ thủ đô.
  Cận cảnh hàng bàng lá nhỏ xanh mướt, đẹp ngỡ ngàng nơi đầu ngõ thủ đô.

  Cận cảnh hàng bàng lá nhỏ xanh mướt, đẹp ngỡ ngàng nơi đầu ngõ thủ đô.

  Hình ảnh tại nút giao Quốc lộ 5 lối lên Quốc lộ 1 đi Bắc Ninh – Bắc Giang với những hàng cây bàng lá nhỏ thẳng tắp, đẹp đến nao lòng

  St, Pháp luật