• MÌNH THƯỜNG MẶC GÌ VỚI QUẦN ỐNG RỘNG

  MÌNH THƯỜNG MẶC GÌ VỚI QUẦN ỐNG RỘNG
  MÌNH THƯỜNG MẶC GÌ VỚI QUẦN ỐNG RỘNG
  MÌNH THƯỜNG MẶC GÌ VỚI QUẦN ỐNG RỘNG

  MÌNH THƯỜNG MẶC GÌ VỚI QUẦN ỐNG RỘNG
  MÌNH THƯỜNG MẶC GÌ VỚI QUẦN ỐNG RỘNG

  Có một công thức phối đồ bất bại mình học được từ các chị Fashionista:

  – Trên ngắn dưới dài

  – Trên bó dưới rộng

  Nên là cứ áp dụng công thức là mặc đẹp thôi nè 🌷

  Mọi người tham khảo nha 🌷