• KONG VÀ GODZILLA “THANH LONG” KHÈ NHAU Ở PHỐ ĐI BỘ NGUYỄN HUỆ

  KONG VÀ GODZILLA “THANH LONG” KHÈ NHAU Ở PHỐ ĐI BỘ NGUYỄN HUỆ
  KONG VÀ GODZILLA “THANH LONG” KHÈ NHAU Ở PHỐ ĐI BỘ NGUYỄN HUỆ
  KONG VÀ GODZILLA “THANH LONG” KHÈ NHAU Ở PHỐ ĐI BỘ NGUYỄN HUỆ

  KONG VÀ GODZILLA “THANH LONG” KHÈ NHAU Ở PHỐ ĐI BỘ NGUYỄN HUỆ
  KONG VÀ GODZILLA “THANH LONG” KHÈ NHAU Ở PHỐ ĐI BỘ NGUYỄN HUỆ

  KONG VÀ GODZILLA “THANH LONG” KHÈ NHAU Ở PHỐ ĐI BỘ NGUYỄN HUỆ

  Chưa tới công chiếu Godzilla và Kong đã hẹn nhau trước trên phố đi bộ. May là cả hai chỉ “khè” nhau thôi chứ mới đầu năm đó 2 ông ơi

  Đừng quên note lịch gặp “hai bé bự” trong GODZILLA x KONG: ĐẾ CHẾ MỚI vào 29.03.2024 nhé.

  #godzillaxkongdechemoi #godzillaxkong