Thịnh Trần
Thịnh Trần

Thịnh Trần

@thinhtran
  • Tham gia 07/2022
  • Đừng âu sầu khi phải nói lời tạm biệt, lời tạm biệt là cần thiết trước khi ta có thể gặp lại nhau, và những cuộc gặp mặt, cho dù sau khoảng thời gian ngắn ngủi hay sau cả một đời, là điều chắc chắn sẽ xảy ra với những người bạn hữu.
  • 49 Following
  • 68 Followers
  • 51 Posts
  • Xem thêm bài viết