• Giao thông Hà Nội khác lạ ngày cận Tết

  Giao thông Hà Nội khác lạ ngày cận Tết
  Giao thông Hà Nội khác lạ ngày cận Tết
  Giao thông Hà Nội khác lạ ngày cận Tết
  Giao thông Hà Nội khác lạ ngày cận Tết
  Giao thông Hà Nội khác lạ ngày cận Tết
  Giao thông Hà Nội khác lạ ngày cận Tết

  Giao thông Hà Nội khác lạ ngày cận Tết

  Những ngày cận Tết, các tuyến đường Hà Nội thường xảy ra ùn tắc, đông đúc. Tuy nhiên, tại một số “điểm đen” ùn tắc như Nguyễn Trãi, Nguyễn Xiển lại thông thoáng… một cách lạ thường.

  (*) Nguồn: Tiền phong