Huỳnh Thị Hồng Thắm
Huỳnh Thị Hồng Thắm

Huỳnh Thị Hồng Thắm

@huynhthihongtham
  • Tham gia 07/2022
  • Cuộc sống không có nghĩa vụ phải trao cho chúng ta những gì ta kì vọng. Chúng ta mất những gì chúng ta có và tôi biết ơn vì nó đã không tồi tệ hơn thế. Cuốn theo chiều gió.
  • 44 Following
  • 54 Followers
  • 3 Posts