Nguyễn Lê Tường Vy
Nguyễn Lê Tường Vy

Nguyễn Lê Tường Vy

@nguyenletuongvy
  • Tham gia 07/2022
  • Cuộc sống là 10% những gì xảy ra với chúng ta và 90% còn lại là cách mà chúng ta phản ứng với nó.
  • 43 Following
  • 58 Followers
  • 4 Posts