Nguyễn Vũ Như
Nguyễn Vũ Như

Nguyễn Vũ Như

@nguyenvunhu
  • Tham gia 07/2022
  • Bạn nghĩ lắng nghe là điều dễ dàng nhưng thực ra thì không. Lắng nghe cũng cần nỗ lực. Sức mạnh của ngôn từ.
  • 52 Following
  • 50 Followers
  • 49 Posts
  • Xem thêm bài viết