Nông Ngọc Hoa
Nông Ngọc Hoa

Nông Ngọc Hoa

@nongngochoa
  • Tham gia 07/2022
  • Những mối quan hệ trong đời ta, dù chắc chắn sẽ kết thúc nhưng nó để lại cho ta những giá trị nhất định. Dù là trải nghiệm ngọt ngào hay bài học đắng chát thì nó cũng đều giúp ta trưởng thành hơn từng ngày. Đừng sợ mình sai, đừng tin mình đúng.
  • 40 Following
  • 62 Followers
  • 49 Posts
  • Xem thêm bài viết