Thái Ngọc Hân
Thái Ngọc Hân

Thái Ngọc Hân

@thaingochan
  • Tham gia 07/2022
  • Khi một cánh cửa đóng lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra. Nhưng chúng ta thường nhìn quá lâu và tiếc nuối về cánh cửa đã đóng mà chúng ta không thấy cánh cửa đã mở ra cho chúng ta.
  • 53 Following
  • 46 Followers
  • 101 Posts
  • Xem thêm bài viết