Thảo Phương
Thảo Phương

Thảo Phương

@thaophuong
  • Tham gia 07/2022
  • Cuộc sống là 10% những gì xảy ra với chúng ta và 90% còn lại là cách mà chúng ta phản ứng với nó.
  • 61 Following
  • 62 Followers
  • 100 Posts
  • Xem thêm bài viết