Thiện Phạm Ngọc
Thiện Phạm Ngọc

Thiện Phạm Ngọc

@thienphamngoc
  • Tham gia 07/2022
  • Một nhà lãnh đạo là một người biết đường, đi đường và chỉ đường.
  • 46 Following
  • 47 Followers
  • 52 Posts
  • Xem thêm bài viết