Trần Phương Lan
Trần Phương Lan

Trần Phương Lan

@tranphuonglan
  • Tham gia 07/2022
  • Chúng ta thường tự an ủi mình bằng câu nói quen thuộc “mọi thứ rồi sẽ ổn thôi” nhưng trong lòng mỗi người thực sự cũng không biết rằng tới khi nào mới là thời điểm “sẽ ổn” đó. Sức mạnh của ngôn từ.
  • 54 Following
  • 54 Followers
  • 49 Posts
  • Xem thêm bài viết