Bùi Văn Thái
Bùi Văn Thái

Bùi Văn Thái

@buivanthai
  • Tham gia 07/2022
  • The book to read is not the one that thinks for you but the one which makes you think. Cuốn sách nên đọc không phải cuốn sách suy nghĩ hộ bạn, mà là cuốn sách khiến bạn phải suy nghĩ.
  • 45 Following
  • 46 Followers
  • 50 Posts
  • Xem thêm bài viết