Nguyễn Đức Kim Phụng
Nguyễn Đức Kim Phụng

Nguyễn Đức Kim Phụng

@nguyenduckimphung
  • Tham gia 07/2022
  • Chúng ta đều đi trên những con đường khác nhau trong cuộc đời, nhưng dù chúng ta đi tới đâu, chúng ta cũng mang theo mình một phần của người kia.
  • 40 Following
  • 61 Followers
  • 50 Posts
  • Xem thêm bài viết