Nguyễn Thị Thu Hoài
Nguyễn Thị Thu Hoài

Nguyễn Thị Thu Hoài

@nguyenthithuhoai
  • Tham gia 07/2022
  • Người đàn ông cưới phụ nữ với hy vọng họ sẽ không bao giờ thay đổi. Phụ nữ cưới đàn ông với hy vọng họ sẽ thay đổi. Chỉ có điều không thay đổi đó là họ đều cùng thất vọng.
  • 51 Following
  • 48 Followers
  • 50 Posts
  • Xem thêm bài viết