Nhân Đặng Chí
Nhân Đặng Chí

Nhân Đặng Chí

@nhandangchi
  • Tham gia 07/2022
  • The heart, like the stomach, wants a varied diet. — Gustave Flaubert
  • 41 Following
  • 40 Followers
  • 48 Posts
  • Xem thêm bài viết