Thương Nguyễn
Thương Nguyễn

Thương Nguyễn

@thuongnguyen
  • Tham gia 07/2022
  • Không có thứ gì gọi là ‘người lạ’, chỉ có bạn bè mà ta chưa gặp mà thôi.
  • 71 Following
  • 34 Followers
  • 52 Posts
  • Xem thêm bài viết