• Hà Nội lúc 3h sáng ngày mùng 1 Tết.

  Hà Nội lúc 3h sáng ngày mùng 1 Tết.
  Hà Nội lúc 3h sáng ngày mùng 1 Tết.
  Hà Nội lúc 3h sáng ngày mùng 1 Tết.
  Hà Nội lúc 3h sáng ngày mùng 1 Tết.
  Hà Nội lúc 3h sáng ngày mùng 1 Tết.
  Hà Nội lúc 3h sáng ngày mùng 1 Tết.
  Hà Nội lúc 3h sáng ngày mùng 1 Tết.
  Hà Nội lúc 3h sáng ngày mùng 1 Tết.
  Hà Nội lúc 3h sáng ngày mùng 1 Tết.
  Hà Nội lúc 3h sáng ngày mùng 1 Tết.
  Hà Nội lúc 3h sáng ngày mùng 1 Tết.
  Hà Nội lúc 3h sáng ngày mùng 1 Tết.
  Hà Nội lúc 3h sáng ngày mùng 1 Tết.
  Hà Nội lúc 3h sáng ngày mùng 1 Tết.
  Hà Nội lúc 3h sáng ngày mùng 1 Tết.
  Hà Nội lúc 3h sáng ngày mùng 1 Tết.

  Hà Nội lúc 3h sáng ngày mùng 1 Tết.

  Cảm giác 1 mình lang thang khắp Hà Nội thời điểm bắt đầu năm mới, khi mà cả thành phố hầu như đã đi ngủ cũng rất thi vị.