Vânnn Mỹ
Vânnn Mỹ

Vânnn Mỹ

@vannnmy
  • Tham gia 07/2022
  • Có thể những câu nói tiếng Anh hay này sẽ thay đổi bạn trong tương lai. Ở một giai đoạn nào đó trong cuộc đời, bạn sẽ cảm thấy chúng đúng với những gì đang diễn ra với bản thân. Điều quan trọng là, hãy giữ bình tĩnh và tìm cách giải quyết thích hợp nhất. Rồi mọi chuyện sẽ lại ổn như nó đã từng.
  • 41 Following
  • 38 Followers
  • 50 Posts
  • Xem thêm bài viết