Bùi Đức Long
Bùi Đức Long

Bùi Đức Long

@buiduclong
  • Tham gia 07/2022
  • Không bao giờ để bị ngược đãi bởi sự im lặng. Không bao giờ cho phép bản thân trở thành nạn nhân. Không chấp nhận ai định nghĩa cuộc sống của bạn. Hãy tự định nghĩa bản thân mình.
  • 47 Following
  • 62 Followers
  • 97 Posts
  • Xem thêm bài viết