Chũm Chĩm
Chũm Chĩm

Chũm Chĩm

@chumchim
  • Tham gia 07/2022
  • Good friends, good books, and a sleepy conscience: this is the ideal life. Bạn tốt, sách hay và một lương tâm thanh thản: đó chính là cuộc sống lý tưởng.
  • 45 Following
  • 57 Followers
  • 51 Posts
  • Xem thêm bài viết