Lệ Dương
Lệ Dương

Lệ Dương

@leduong
  • Tham gia 07/2022
  • Our lives change in two ways :through the people we meet and the books we read. Cuộc đời ta thay đổi theo hai cách: qua những người ta gặp và qua những cuốn sách ta đọc.
  • 44 Following
  • 55 Followers
  • 4 Posts