Đình Đại
Đình Đại

Đình Đại

@dinhdai
  • Tham gia 07/2022
  • Hãy là chính mình và nói điều bạn muốn nói, bởi những người thấy phiền lòng sẽ chẳng có ý nghĩa, và những người có ý nghĩa sẽ không thấy phiền lòng
  • 47 Following
  • 66 Followers
  • 101 Posts
  • Xem thêm bài viết