• Một chút nắng vàng ươm trong gió

  Một chút nắng vàng ươm trong gió
  Một chút nắng vàng ươm trong gió
  Một chút nắng vàng ươm trong gió

  Một chút nắng vàng ươm trong gió
  Một chút nắng vàng ươm trong gió
  Một chút nắng vàng ươm trong gió
  Một chút nắng vàng ươm trong gió

  Một chút nắng vàng ươm trong gió

  Một chút Xuân về đó em ơi

  Một chút không khí Tết tại chùa Thầy

  Giơ máy góc nào cũng đẹp lun nha các nàng —