Đặng Xuân Báu
Đặng Xuân Báu

Đặng Xuân Báu

@dangxuanbau
  • Tham gia 07/2022
  • Cuốn sách tốt nhất cho bạn là cuốn sách nói nhiều nhất với bạn vào lúc bạn đọc nó. Tôi không nói tới cuốn sách cho bạn nhiều bài học nhất mà là cuốn sách nuôi dưỡng tâm hồn bạn. Và điều đó phụ thuộc vào tuổi tác, trải nghiệm, nhu cầu về tâm lý và tinh thần. Robertson Davies
  • 61 Following
  • 43 Followers
  • 50 Posts
  • Xem thêm bài viết