• BÁO NHÀ ĐÚNG SÁNG SỚM MỒNG 1

    BÁO NHÀ ĐÚNG SÁNG SỚM MỒNG 1
    BÁO NHÀ ĐÚNG SÁNG SỚM MỒNG 1

    BÁO NHÀ ĐÚNG SÁNG SỚM MỒNG 1

    Xin mãi bố mẹ mới đồng ý cho em mang mèo về quê ăn tết, em cũng hứa với các cụ là sẽ trông nom cẩn thận không để chúng nó báo nhà nhưng giờ cơ sự ra ntn thì liệu còn cứu được không mọi người :(((