• Hình ảnh thân thuộc dưới phố mấy ngày cận Tết

  Hình ảnh thân thuộc dưới phố mấy ngày cận Tết
  Hình ảnh thân thuộc dưới phố mấy ngày cận Tết
  Hình ảnh thân thuộc dưới phố mấy ngày cận Tết

  Hình ảnh thân thuộc dưới phố mấy ngày cận Tết
  Hình ảnh thân thuộc dưới phố mấy ngày cận Tết
  Hình ảnh thân thuộc dưới phố mấy ngày cận Tết
  Hình ảnh thân thuộc dưới phố mấy ngày cận Tết
  Hình ảnh thân thuộc dưới phố mấy ngày cận Tết
  Hình ảnh thân thuộc dưới phố mấy ngày cận Tết
  Hình ảnh thân thuộc dưới phố mấy ngày cận Tết
  Hình ảnh thân thuộc dưới phố mấy ngày cận Tết

  Hình ảnh thân thuộc dưới phố mấy ngày cận Tết

  Tình hình đào quất nhà bạn thế nào rồi, đã bắt đầu bung nở chưa?

  Cảm ơn ảnh đẹp của bạn nguyễn mỹ linh (kayyliin._)

  #checkinVietnam #checkinHanoi #Hna