Nguyễn Huỳnh Ngọc Trâm
Nguyễn Huỳnh Ngọc Trâm

Nguyễn Huỳnh Ngọc Trâm

@nguyenhuynhngoctram

"CEO cty TNHH Chính Tui"

  • Tham gia 07/2022
  • Đừng lo lắng về nhiều điều cùng một lúc. Bắt đầu nhỏ, và nghĩ lớn.
  • 52 Following
  • 44 Followers
  • 52 Posts
  • Xem thêm bài viết