Nguyễn Văn Phương
Nguyễn Văn Phương

Nguyễn Văn Phương

@nguyenvanphuong
  • Tham gia 07/2022
  • Đôi lúc, con người không phải là cố chấp không muốn tha thứ, mà là chờ hoài không có cơ hội để tha thứ. Đừng sợ mình sai, đừng tin mình đúng.
  • 37 Following
  • 38 Followers
  • 50 Posts
  • Xem thêm bài viết