• Đường hoa Nguyễn Huệ check-in Tết đỉnh của chóp lunn

  Đường hoa Nguyễn Huệ check-in Tết đỉnh của chóp lunn
  Đường hoa Nguyễn Huệ check-in Tết đỉnh của chóp lunn
  Đường hoa Nguyễn Huệ check-in Tết đỉnh của chóp lunn

  Đường hoa Nguyễn Huệ check-in Tết đỉnh của chóp lunn
  Đường hoa Nguyễn Huệ check-in Tết đỉnh của chóp lunn
  Đường hoa Nguyễn Huệ check-in Tết đỉnh của chóp lunn
  Đường hoa Nguyễn Huệ check-in Tết đỉnh của chóp lunn

  Đường hoa Nguyễn Huệ khi lên đèn thực sự quá đẹp và hoành tráng!! Nhất các bác ở TP HCM rùi, có chỗ check-in Tết đỉnh của chóp lunn

  Ảnh đẹp của bạn Khánh Phan trong group Check in Vietnam

  #checkinvietnam #Huong