Phạm Quỳnh Phương
Phạm Quỳnh Phương

Phạm Quỳnh Phương

@phamquynhphuong
  • Tham gia 07/2022
  • Thời gian có hạn nên đừng lãng phí chúng để sống cuộc sống của người khác. Đừng bị mắc kẹt trong giáo điều bằng việc bạn sống với suy nghĩ của người khác. Đừng để ý kiến của người khác làm mất đi giọng nói bên trong bạn. Và quan trọng nhất, hãy có can đảm để dõi theo trái tim và trực giác của bạn.
  • 54 Following
  • 43 Followers
  • 94 Posts
  • Xem thêm bài viết