• 2024 drone vào vị trí, sẵn sàng cho buổi trình diễn đêm giao thừa bên Hồ Tây

  2024 drone vào vị trí, sẵn sàng cho buổi trình diễn đêm giao thừa bên Hồ Tây
  2024 drone vào vị trí, sẵn sàng cho buổi trình diễn đêm giao thừa bên Hồ Tây
  2024 drone vào vị trí, sẵn sàng cho buổi trình diễn đêm giao thừa bên Hồ Tây
  2024 drone vào vị trí, sẵn sàng cho buổi trình diễn đêm giao thừa bên Hồ Tây

  2024 drone vào vị trí, sẵn sàng cho buổi trình diễn đêm giao thừa bên Hồ Tây

  Có ai ra đường từ bây giờ cập nhật tình hình cho tụi tui hóng với nàoo

  An Ninh Thủ Đô