Điều may mắn quan trọng nhất trong cuộc sống gia đình là sự ổn định và hòa thuận, không ai gặp khó khăn, cũng không khiến mọi người phiền muộn. Kết quả tốt đạt được nhờ sự chăm chỉ.

ALONGWALKER Singapore: The channel to explore experiences of global youth ALONGWALKER Philippines: The channel to explore experiences of global youth ALONGWALKER Indonesia: Saluran untuk mengeksplorasi pengalaman para pemuda global ALONGWALKER Malaysia: Saluran untuk menjelajahi pengalaman global belia ALONGWALKER Japan: 発見・体験、日本旅行に関する記事 ALONGWALKER Thailand: ช่องทางในการสำรวจประสบการณ์ของเยาวชนระดับโลก