Hài Video

Chim cánh cụt đeo ba lô đi du lịch

Gác lại việc săn mồi, làm việc, đàn chim cánh cụt quyết định vác ba lô lên và đi du lịch, tận hưởng cuộc sống ngoài băng giá.


Đăng bởi: Phạm Hạnh

Từ khoá: Chim cánh cụt đeo ba lô đi du lịch

ALONGWALKER Singapore: The channel to explore experiences of global youth ALONGWALKER Philippines: The channel to explore experiences of global youth ALONGWALKER Indonesia: Saluran untuk mengeksplorasi pengalaman para pemuda global ALONGWALKER Malaysia: Saluran untuk menjelajahi pengalaman global belia ALONGWALKER Japan: 発見・体験、日本旅行に関する記事 ALONGWALKER Thailand: ช่องทางในการสำรวจประสบการณ์ของเยาวชนระดับโลก