Hài Video

Chủ siêu xe Aston Martin khốn đốn vì trời mưa

Anh Dân chơi nhưng lại sợ mưa rơi, khi con xe Aston Martin có giá gần 1 triệu USD (hơn 23 tỉ đồng) lại phải khốn đốn vì trời mưa.


Đăng bởi: Kiều Xuân Thanh

Từ khoá: Chủ siêu xe Aston Martin khốn đốn vì trời mưa

ALONGWALKER Singapore: The channel to explore experiences of global youth ALONGWALKER Philippines: The channel to explore experiences of global youth ALONGWALKER Indonesia: Saluran untuk mengeksplorasi pengalaman para pemuda global ALONGWALKER Malaysia: Saluran untuk menjelajahi pengalaman global belia ALONGWALKER Japan: 発見・体験、日本旅行に関する記事 ALONGWALKER Thailand: ช่องทางในการสำรวจประสบการณ์ของเยาวชนระดับโลก