• FOODTOUR HOÀN KIẾM CHỈ 20K NGÀY 29 TẾT CÙNG TUI

  FOODTOUR HOÀN KIẾM CHỈ 20K NGÀY 29 TẾT CÙNG TUI
  FOODTOUR HOÀN KIẾM CHỈ 20K NGÀY 29 TẾT CÙNG TUI
  FOODTOUR HOÀN KIẾM CHỈ 20K NGÀY 29 TẾT CÙNG TUI
  FOODTOUR HOÀN KIẾM CHỈ 20K NGÀY 29 TẾT CÙNG TUI
  FOODTOUR HOÀN KIẾM CHỈ 20K NGÀY 29 TẾT CÙNG TUI
  FOODTOUR HOÀN KIẾM CHỈ 20K NGÀY 29 TẾT CÙNG TUI
  FOODTOUR HOÀN KIẾM CHỈ 20K NGÀY 29 TẾT CÙNG TUI
  FOODTOUR HOÀN KIẾM CHỈ 20K NGÀY 29 TẾT CÙNG TUI
  FOODTOUR HOÀN KIẾM CHỈ 20K NGÀY 29 TẾT CÙNG TUI
  FOODTOUR HOÀN KIẾM CHỈ 20K NGÀY 29 TẾT CÙNG TUI

  FOODTOUR HOÀN KIẾM CHỈ 20K NGÀY 29 TẾT CÙNG TUI – Nếm sạch Hà Nội

  Bánh rán cổ truyền 52 – 52 Hàng Chiếu, Hoàn Kiếm (5k)

  Caramen – 31 Hàng Than, Hoàn Kiếm (7k – 15k)

  Xôi Cốm Dừa Cổng Chợ Đồng Xuân, Hoàn Kiếm (10k/lạng)

  Bánh tráng cô Tiên – 65 Cửa Nam, Hoàn Kiếm (20k)

  Tiệm bánh Paparoti – 34 Hàng Gai, Hoàn Kiếm (20k)

  Kem Tràng Tiền – 35 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm (từ 10k)

  Nem chua rán Số 34 Hàng Bông (10k – 50k)

  Sữa chua dẻo hoa quả phố cổ – 37 Nguyễn Hữu Huân, Hoàn Kiếm (20k)

  Tào phớ Zô Zô – Số 7 Hàng Da, Hoàn Kiếm (15k – 30k)

  Nước mía thạch hoa quả trân châu – 23 Trương Hán Siêu, Hoàn Kiếm (15k – 35k)

  Lưu lại list này nha mn uii