• Một số hình ảnh từ buổi tổng duyệt drone tại Hồ Tây

  Một số hình ảnh từ buổi tổng duyệt drone tại Hồ Tây
  Một số hình ảnh từ buổi tổng duyệt drone tại Hồ Tây
  Một số hình ảnh từ buổi tổng duyệt drone tại Hồ Tây

  Một số hình ảnh từ buổi tổng duyệt drone tại Hồ Tây
  Một số hình ảnh từ buổi tổng duyệt drone tại Hồ Tây
  Một số hình ảnh từ buổi tổng duyệt drone tại Hồ Tây
  Một số hình ảnh từ buổi tổng duyệt drone tại Hồ Tây

  Một số hình ảnh từ buổi tổng duyệt drone tại Hồ Tây

  Địa điểm chúng mình đứng là ngay ngã ba Văn Cao luôn nè

  Đẹp mãn nhãn nha mọi người ơi, đảm bảo không làm mọi người thất vọng dù hôm nay thời tiết có mưa rét

  Hẹn người thương hoặc cùng gia đình đêm mai đi xem rùi yên vị xem bắn pháo hoa lunn

  #checkinVietnam #checkinHanoi